Yhdistyksen historian vaiheita

11.10.1950   Tampereen Reservialiupseerit r.y. perustettiin.

22.3.1951   Oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

1981   Toimintakertomus: Tampereen Reservialiupseerit ry:n toimesta otettiin neuvotteluyhteydet Aitolahden ja Teiskon Reservialiupseeriyhdistyksiin toimintojen aktivoimiseksi koko kaupungin alueella. Sen jälkeen, kun edellä mainitut yhdistykset on perustettu, Aitolahden ja Teiskon kunnat on liitetty Tampereen kaupunkiin. Omat toimintaedellytykset liitosalueilla todettiin vähäisiksi. Ko. yhdistysten sääntöjen edellyttämällä tavalla pidettyjen kokousten päätösten mukaan itsenäinen toiminta lopetetaan ja jäseniä kehotetaan liittymään Tampereen Reservialiupseerit ry:n jäseniksi.

1983   TRAU:n osastot (ja toimikunnat ja jaokset) olivat:
 • ampumatoimikunta
 • jotosjaosto
 • majatoimikunta
 • meriosasto
 • naisosasto
 • pioneeriosasto
 • rautatieosasto
 • Tampellan osasto
 • urheilutoimikunta
 • veteraaniosasto
 • viestiosasto

 • 1.1.1985   Tampereen Läntinen ja Tampereen Itäinen sotilaspiiri yhdistettiin Tampereen sotilaspiiriksi.

  1985   Satakunnan Lennosto siirtyi Pirkkalaan.

  1987   Alettiin viettää kansallista veteraanipäivää (27.04.).

  4.6.1990   Valtakunnallinen paraati Tampereella, yli 2000 miestä ja noin 200 ajoneuvoa.

  1990   Suomen hallitus irtaantui Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisista artikloista.

  1991   Tammikuun puolivälissä res. toimisto muutti Aleksanterinkadulta Väinölänkadulle.

  24.3.1992   SatLstossa Pirkkalassa ensimmäinen vala.

  8.-20.9.1992   Kansalaisen turvakurssi Kangasalla. Mp-koulutus alkoi Pohjois-Hämeessä. Yli 40 kurssilaista (MPK).

  31.12.1992   Tampereen Sotilaspiiri lopetettiin. Hämeen sotilasläänissä oli Tampereen sotilastoimisto 01.01.1993 alkaen.

  1992   TRAU kellarivarasto "kanakoppi" kellariin valmistui syksyllä.

  1993   Sääntömuutos; korpraaleista ja ylimatruuseista "täysjäseniä" (mm. saivat virallisesti edustaa yhdistystä ampumakilpailujen joukkueissa).

  1993   Sotilaallisen maanpuolustuksen aluejako muuttui; kolme maanpuolustusaluetta (Pohjoinen, Läntinen ja Itäinen).

  1.1.1993   alkaen Hämeen sotilasläänissä oli Tampereen sotilastoimisto.

  30.12.1993   hankittiin maja Matalajärveltä. Sillanpää-majan nimen ehdotti Eero Stenholm.

  24.9.1994   SatLstossa 1. reserviläispäivä.

  4.6.1995   Puolustusvoimien paraati Tampereella.

  1995   Naisten vapaaehtoinen asepalvelus alkaa.

  1995   Sääntömuutos liiton syyskokouksessa Reservin Aliupseerien Liitto --> Reserviläisliitto.

  1995   TRAU:n naisosasto SNMJ:n vuoden malliosasto.

  1995   Matalajärven tulet syyskuussa Sillanpää-majalla.

  7.11.1995   Ensimmäinen Hornet laskeutui Pirkkalaan.

  10.10.1996   Yhdistyksen syyskokous päätti sääntöjen muuttamisesta.Yhdistyksen nimeksi muutettiin Tampereen Reserviläiset ry.

  3.3.1997   perustettiin Tampereen PAT (muita ovat Pohjois-Tampereen PAT ja Itä-Tampereen PAT 1997) (MPK).

  22.9.1997   Tampereen Seudun Reserviläisnaiset päätti ottaa em. nimen ja liittyä Reserviläisliittoon (aiemmin TRAU/TRES:n Naisosasto).

  1998   TRES:n jäsen ylikersantti Eero Stenholm valittiin Vuoden reserviläiseksi.

  16.5.1998   Ensimmäinen kevään reserviläispäivä SatLstossa (MPK).

  2000   Kevättalvella saatiin toimistolle tietokone lahjoituksena.

  2000   Noin 50 TRES:n jäsentä osallistui vierailuille Satakunnan Lennostoon ja Patrian Vammalan tehtaalle.

  2000   Sillanpää majan sauna kunnostettiin talkoilla. Majalle hankittiin näyttelyesineeksi 105 mm haupitsi. Majalla pidettiin pilkkikilpailut keväällä ja ongintakilpailu kesällä, joissa osallistujia oli parikymmentä henkilöä.

  8.8.2000   Tehtiin sopimus Väinölänkatu 2:n kellarin ostamisesta. Oli sitä ennen vuokralla ja vuoden muussa omistuksessa.

  11.10.2000   yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa Tampereen kaupungin vastaanotolla oli läsnä 350 henkeä. Toinen 50-vuotisjuhla järjestettiin 6.12. hotelli Rosendahlissa.

  2002   Osallistuttiin 19.2. vierailulle Kalkun kuljetusvarikolle, 4.5. ja 14.9. Reserviläispäiviin Pirkkalassa, 16.5. vierailulle Satakunnan lennostoon, 5.-7.9. Turvallisuusmessuille Pirkkahallissa, 15.9. Hämeen hölkän järjestelyihin ja 21.11. vierailulle Oriveden asevarikolle.

  2002   Yhdistykseen liittyi 195 uutta jäsentä.

  2003   Tampereen Reserviläisistä tuli Reserviläisliiton suurin yhdistys ohittaen jäsenmäärässä Helsingin Reserviläiset. Vuoden 2003 lopussa yhdistyksellä oli 915 maksanutta jäsentä, joista 45 kannatusjäseniä.

  12.11.2005   Reserviläisliiton 50-vuotistapahtumiin liittynyt maanpuolustusjuhla pidettiin Tampereen Yliopistolla.

  16.11.2005   Tehtiin ostosmatka reserviläismyymälä Etulinjaan Hämeenlinnan Linnankasarmille.

  2006   Otettiin käyttöön TRES:n jäsenten sähköpostilista (yahoo-group), jolla tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista.

  15.2.2006   Vierailtiin Pirkanmaan Reserviläispiirin retkellä Panssarivarikolla ja 11.4.2006 Kalkun kuljetusvarikolla.

  2006   loppuvuodesta käynnistyi henkilöstön rekrytointi Pirkanmaan Maakuntakomppaniaan. Komppanian toiminta käynnistyi virallisesti 2.1.2008. Tulevien vuosien aikana useita kymmeniä TRES:n jäseniä osallistuu Maakuntakomppaniaan toimintaan siihen kuuluvana henkilöstönä ja myös kouluttajina.

  21.4.2007   Reserviläisliiton liittokokouksessa Rovaniemellä Vuoden reserviläiseksi valittiin TRES:n jäsen sotm Tero Ahtee.

  9.10.2007   Järjestettiin tutustumisretki Satakunnan Lennostoon. Paikalla oli 57 henkilöä.

  13.10.2007   Organisoitiin, talkoiltiin ja osallistuttiin Reserviläispiirin 50-vuotisjuhlaan Sampolassa Tampereella.

  1.1.2008   Puolustusvoimien organisaatiomuutos. Tampereelle Pirkanmaan Aluetoimisto.

  2008   Hankittiin Sillanpää-majalle ilmalämpöpumppu.

  15.5.2008   Järjestettiin ampuma-aselupainfo Tampereen poliisilaitoksella. Paikalla oli 45 osanottajaa, joista 35 TRES:n jäseniä.

  27.9.2008   Osallistuttiin reserviläispiirien yhteiselle retkelle Puolustus- ja turvallisuusmessuille Lahdessa.

  2009   Sillanpää-majalla pidettiin kunnostustalkoilta ja muita tapahtumia. Majan sähkösopimus kilpailutettiin. Majan paloturvallisuutta parannettiin mm. jauhesammuttimien, poistumiskylttien, palovaroittimien ja muiden paloturvallisuustarvikkeiden hankinnalla ja asennuksella. Uusittiin majan lukot.

  16.04.2009   Järjestettiin Panssarisoittokunnan Panssarisoittokunnan 90 - vuotisjuhlakonsertti Mieskuoro Laulajat ry:n Laulumajalla. Paikalla oli 160 henkeä.

  14.5.2009   Järjestettiin tutustuminen SATLSTO:n lentotukikohtaan ja lentokoneisiin. Osallistujia oli viitisenkymmentä henkeä.

  20.9.2009   Osallistuttiin Rauhan päivän kävelyn järjestelyihin noin kymmenen jäsenen voimin. Yhteensä tapahtumassa oli noin 100 henkilöä.

  21.11.2009   Järjestettiin tutustumisretki Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matkalle osallistui 46 henkilöä.

  2010   Hankittiin ja pystytettiin Sillanpää-majalle grillikatos.

  1.1.2010   alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistys organisoitui uudelleen. Hämeen maanpuolustuspiirin Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön toimisto Tampereelle.

  15.5.2010   Järjestettiin vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan. Matkan toisena kohteena oli Dynamokeskus Bonk -museo Uudessakaupungissa. Matkalle osallistui 46 henkilöä.

  9.10.2010   Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa Reserviläistoimistolla oli läsnä noin 140 henkilöä.

  16.10.2010   Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa Tampereen Raatihuoneella oli läsnä noin 500 henkilöä. Tapahtuman isäntänä toimi Tampereen pormestari Timo P. Nieminen. Paikalla olivat myös Reserviläisliiton johtohenkilöt.

  17.11.2010   Järjestettiin vierailu Poliisiammattikorkeakoululle 17.11. Osallistujia oli 26 henkilöä.

  2011   Tehtiin useita puidenkaato- ja polttopuutalkoita Sillanpää-majalla.

  21.-23.1.2011   MPK:n Talvitaidot-kurssi Pirkkalassa. Lähes 20 TRES:n jäsentä kouluttajina ja osallistujina.

  13.3.2011   Järjestettiin Talvirieha Sillanpää-majalla yhteistyössä Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n kanssa. Osallistujia oli noin 45.

  23.7.2011   Reserviläisurheiluliiton palvelusaseiden SM-kilpailut järjestettiin Satakunnan Lennoston ampumaradalla. TRES:n jäseniä oli runsaasti paikalla sekä avustajina ja osanottajina. Yhteensä kilpailijoita oli 92 henkeä.

  25.8.2011   Järjestettiin Pirkanmaan poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiaseman auditoriossa tiedotustilaisuus uudistuneesta ampuma-aselaista. Osanottajia oli yhteensä 56. Esitelmöitsijöinä toimivat poliisilaitoksen edustajat.

  3.9.2011   Osallistuttiin XXXVIII Hämeen Hölkän järjestelyihin. Kilpailjoita oli kaikkiaan 174.

  6.12.2011   Osallistuttiin puolustusvoimien valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän paraatiin Tampereella mm. lipunkantajina. Paraatijoukon kokonaisvahvuus oli noin 1100 henkilöä ja 60 ajoneuvoa.